Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Časový harmonogram štúdia na Fakulte umení TUKE v ak. roku 2019/2020

Display portlet menu

Časový harmonogram štúdia na Fakulte umení TUKE v ak. roku 2019/2020

 
Akademický rok:    01.09.2019 – 31.08.2020
Slávnostné otvorenie ak. roku 2019/2020: 23 .09.2019 o 11.00 h v Aule Maxima
Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka Bc.: 14.11.2019
Zápis predmetov v IS MAIS 12.07.2019 – 12.08.2019
   
Zápis na FU  
Zápis do 1. ročníka Bc.: 05.09.2019
Elektronický zápis na štúdium v IS MAIS (okrem 1. roč. Bc.) 04.09.2019 – 12.09.2019
DŠ Zápis, pokračujúce ročníky, denní, externí       05.09.2019
DŠ Zápis, 1. ročník, denní, externí   04.09.2019
   
Časový rozvrh - štúdium podľa študijných programov  
Prvý stupeň- Bc. - 1., 2., 3. ročník  
Druhý stupeň - Mgr., Ing. - 1. ročník  
Výučba v ZS:  23.09.2019 – 20.12.2019
Zimné prázdniny: 21.12.2019 – 01.01.2020
Skúšobné obdobie ZS: 02.01.2020 – 14.02.2020
Prezentácie ZS:  13.01.2020 – 16.01.2020
Dni otvorených dverí FU:  17.01.2020 – 18.01.2020
Uzávierka ZS v MAIS: 19.02.2020
   
Výučba v LS:  17.02.2020 – 15.05.2020
Skúšobné obdobie LS: 18.05.2020 – 03.07.2020
Zverejnenie tém záverečných prác:  31.08.2020 
Prezentácie LS: 25.05.2020 – 28.05.2020 
Deň otvorených dverí FU:    29.05.2020 – 30.05.2020
Letné prázdniny:  06.07.2020 – 31.08.2020  
Uzávierka LS v MAIS: 08.07.2020
   
Prvý stupeň – Bc. - 4. ročník   
Druhý stupeň – Mgr. art., Ing. arch. - 2. ročník   
Výučba v ZS:  23.09.2019 – 20.12.2019
Priradenie tém záverečných prác: 01.10.2019
Zadanie tém záverečných prác:  31.10.2019
Zimné prázdniny:  21.12.2019 – 01.01.2020
Skúšobné obdobie ZS:  02.01.2020 – 14.02.2020
Výučba v LS:  17.02.2020 – 15.05.2020
Skúšobné obdobie LS:    18.05.2020 – 22.05.2020
Odovzdanie teoretickej časti záverečných prác II. stupeň ŠO AaU:  03.02.2020
Štátne skúšky z predmetov:        24.02.2020 – 28.02.2020 
Odovzdanie záverečných prác na katedre:  15.05.2020
Obhajoba záverečných prác: 08.06.2020 – 12.06.2020
Promócie:    26.06.2020 (piatok) v Aule Maxima 
   
Tretí stupeň – ArtD. 1., 2., 3., 4., 5. ročník  
Schválenie individuálnych študijných programov: do 30.09.2019
Vypísanie termínov konzultácií, predmety ZS:  do 31.10.2019
Doktorandské kolokvium:   06.11.2019
Štátne skúšky  
Vypracovanie a odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške (1. termín): do 30.09.2019
Dizertačná skúška z predmetov a obhajoba písomnej časti dizertačnej skúšky (1. termín):  do 15.11.2019
Vypracovanie a odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške (2. termín):    do 13.03.2020
Dizertačná skúška z predmetov a obhajoba písomnej časti dizertačnej skúšky (2. termín):   do 30.04.2020
Odovzdanie dizertačnej práce s prílohami: do 06.04.2020
Obhajoby dizertačných prác do 30.06.2020  
Ukončenie akademického roka:  
Odovzdanie ročných hodnotení za ak. rok 2019/2020: 22.05.2020
Doktorandské kolokvium: 26.05.2020
   
Termín pre podanie prihlášky na I. stupeň štúdia pre ak. rok 2020/2021: do 30.11.2019
Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia pre ak. rok 2020/2021:   
OŠP Architektúra a urbanizmus: 03. - 04.02.2020
OŠP Dizajn:  20. - 21.01.2020, 23. - 24.01.2020
OŠP Voľné výtvarné umenie: 27. - 28.01.2020
Termín pre podanie prihlášky na II. stupeň štúdia pre ak. rok 2020/2021: do 31.05.2020
Prijímacie konanie na II. stupeň pre ak. rok 2020/2021: 17.06.2020
Zverejnenie tém dizertačných prác pre ak. rok 2020/2021 a vyhlásenie prijímacieho konania na III. stupeň pre ak. rok 2020/2021: do 03.04.2020
Prijímacie konanie na III. stupeň pre ak. rok 2020/2021:   16.06.2020 
   
Žiadosti:   
Prihlášky na študijný pobyt Erasmus:  do 31.03.2020
Žiadosti o priznanie motivačného štipendia: do 31.10.2019 a 31.03.2020
Žiadosti o odpustenie alebo zníženie školného:  1. ročník do 30.09.2019, ostatné ročníky 
do 30.06.2020.
Pozn.: Zmena termínov vyhradená!