Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Magisterské a inžinierske štúdium

Display portlet menu

Magisterské a inžinierske štúdium

 

 • Usmernenia k štúdiu súvisiace s mimoriadnou situáciou

 • Pokyny pre študentov k obhajobám záverečných prác a k štátnym skúškam z predmetov v I. a II. stupni štúdia na FU TUKE, v ak. roku 2019/2020 (stiahnuť)
 • Vyhláška  k záveru bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského štúdia na Fakulte umení TUKE v ak. roku 2019/2020 (stiahnuť)
 • Postup FU  TUKE na ukončenie akademického roka 2019/2020 pre I a II. stupeň štúdia počas krízového obdobia spôsobeného vírusom COVID-19 (stiahnuť)
 • Proces odovzdávania záverečných prác (ZP) na FU TUKE pre I. a II. stupeň v ak. roku 2019/2020 počas krízového obdobia spôsobeného vírusom COVID-19  (stiahnuť)
 • Úpravy harmonogramu štúdia FU TUKE v ak. roku 2019/2020 počas krízového obdobia spôsobeného vírusom COVID-19  (stiahnuť)

 

 

 • Študijné programy

Študijné programy na Fakulte umení TUKE sú uvedené v IS MAIS - po zvolení fakulty, príslušnej formy, stupňa a študijného programu štúdia.

 

 • Rozvrhy hodín v ak. roku 2019/2020

 • Zimný semester 

Architektúra a urbanizmus / Ing.
1. ročník |  stiahni
2. ročník |  stiahni

Dizajn / Mgr.
1. - 2. ročník  |  stiahni

Voľné výtvarné umenie / Mgr.
1.- 2. ročník  |   stiahni

 • Letný semester

Architektúra a urbanizmus / Ing.
1. ročník |  stiahni
2. ročník |  stiahni

Dizajn / Mgr.
1.- 2. ročník  |  stiahni

Voľné výtvarné umenie / Mgr.
1.- 2. ročník |  stiahni

 

 • Študijní poradcovia

Poskytujú pomoc  študentom pri voľbe povinne voliteľných predmetov a riešení ďalších otázok a problémov, spojených so štúdiom na fakulte, podľa jednotlivých študijných programov:

 • architektúra a urbanizmus:  Ing. arch. Ladislav Bobčák PhD.,Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
 • dizajn:  Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.,Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.
 • voľné výtvarné umenie:  doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.

 

 • Knižnica FU TUKE 

otvorená každú stredu v čase od 08:00 do 11:30 h a od 12:00 do 15:00 h .