Applicants

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Prijímacie konanie

 

 • na I. stupeň štúdia (Bc.)

 

 • Informácie pre uchádzačov o bakalárske štúdium

Povinnú prílohu k elektronickej prihláške - potvrdené známky z výročných vysvedčení strednou školou, resp. úradne overené kópie vysvedčení je potrebné zaslať poštou na adresu Dekanátu FU TUKE alebo doručiť osobne na Študijné oddelenie FU TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice.

Bez doručenia uvedených príloh sa bude prihláška považovať za neúplnú.

 

 • ​na II. stupeň štúdia (Mgr. a Ing.)

 

 • Informácie pre uchádzačov o magisterské a inžinierske štúdium

Pokyny pre uchádzačov k prijímaciemu konaniu na II. stupeň štúdia na FU TUKE v ak. roku 2020/2021 

Termín podávania prihlášok a podmienky prijatia na II. stupeň pre ak. rok 2020/2021 ostávajú nezmenené.
Prijímacie konanie bude prebiehať dištančnou formou videokonferencie /webex.tuke/ organizované katedrou.
Fungovanie videokonferencie /spojenie s uchádzačmi a členmi komisie/ zabezpečí a overí katedra minimálne týždeň  vopred, aby mohli byť odstránené technické problémy.
Termín prijímacej skúšky prebehne v termíne podľa harmonogramu a náhradný termín pre študentov, ktorý sa ho z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť sa stanovuje na 30.6.2020
Oznámenie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom do 15.7.2020

 

 • na III. stupeň štúdia - Dizajn (ArtD.)

 

 • na III. stupeň štúdia - Voľné výtvarné umenie (ArtD.)

 

 • Výsledky prijímacieho konania pre ak. rok 2020/2021

 • I. stupeň štúdia (Bc.)
 • ŠP dizajn
 • ŠP architektúra a urbanizmus
 • ŠP voľné výtvarné umenie
 • Pozrieť  bodové hodnotenie
 • II. stupeň štúdia (Mgr. a Ing.)
 • ŠP dizajn
 • ŠP architektúra a urbanizmus
 • ŠP voľné výtvarné umenie