Research and Art

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Projektová činnosť

 

 • Projekty VEGA

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) - zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV

 

 • Projekty KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVa Š SR (KEGA)  - je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo MŠVVaŠ SR v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

 

 • Fond na podporu umenia (FPU)

Fond na podporu umenia -  je zriadený  ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Štruktúra podpornej činnosti fondu na príslušný rok špecifikuje najmä:

 • programy a podprogramy, ktoré budú podporené
 • oprávnené a neoprávnené výdavky
 • predbežný harmonogram výziev
 • typológiu vecných výstupov projektov, ktoré tvoria prílohu žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a tiež prílohu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu
 • Zoznam projektov Fakulty umení TUKE, podporených z FPU v roku:

2019

 • Animátorské misie - Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach
 • Creative Playgrounds / media art symposium 2019

2018

2017

2016

 

 • Iné grantové programy