MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Back to news

Fond solidarity FU TU CARE

Messages

Na podporu študentov a pedagógov FU TUKE v núdzi a aktuálne aj na pomoc ukrajinským študentkám z Akadémií umení v Ľvove a Kyjeve bol zriadený transparentný účet 

SK02 8330 0000 0025 0215 3663 

Swift/bic FIOZSKBAXXX

Účet je zriadený fyzickou osobou - dekanom FU TUKE. Disponovať s účtom môže dekan Tibor Uhrín a prodekanka Andrea Bočková. O výške podpory budú spoločne rozhodovať zástupcovia vedenia fakulty prodekani Dušan Šuch a Richard Kitta, vedúci KVUaI Boris Vaitovič a zástupcovia AS FU TUKE za zamestnaneckú časť Miroslava Javoríková a za študentskú časť Peter Majerníček.

Doklady k rozhodnutiam o pridelení finančných prostriedkov ako aj výpisy z účtu budú k nahliadnutiu členom akademickej obce FU TUKE na dekanáte fakulty.

Údaje o stave účtu sú tiež prístupné nahttps://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2502153663

Ďakujeme všetkým za finančné príspevky, ako aj za zdieľanie informácie o takejto možnosti.