Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Doplňujúce pedagogické štúdium

Display portlet menu

Doplňujúce pedagogické štúdium

 

Fakulta umení poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), aby umožnila získať, predovšetkým absolventom FU TUKE, pedagogickú spôsobilosť na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa umeleckých predmetov na výtvarných odboroch základných umeleckých škôl a na stredných odborných školách. DPŠ nadväzuje na odbornú umeleckú prípravu v architektúre a urbanizme, v dizajne a vo výtvarnom umení.

Prihláška na DPŠ sa podáva do 30.09.2020

Údaje k platbe za štúdium:
Banka: Štátna pokladnica, Bratislava
č. účtu: SK60 8180 0000 0070 0015 1441
VS:08306, KS:0308
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

  

  • Akreditované študijné programy

Doplnkové pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov v dennej aj v externej forme štúdia na predmety:

  • dizajnu
  • architektúry a urbanizmu
  • výtvarného umenia