Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Časový harmonogram štúdia na Fakulte umení TUKE v ak. roku 2020/2021

Display portlet menu

Časový harmonogram štúdia na Fakulte umení TUKE v ak. roku 2020/2021

 

Akademický rok:    01.09.2020 – 31.08.2021
Začiatok ak. roka 2020/2021: 21 .09. 2020 
Imatrikulácia študentov 1. ročníka Bc.: 11.11.2020
Zápis predmetov v IS MAIS 17.06.2020 – 10.08.2020
   
Zápis na FU  
Elektronický zápis na štúdium v IS MAIS (všetky ročníky) 03.09.2020 – 09.09.2020
DŠ - zápis, pokračujúce ročníky, denní, externí       03.09.2020
DŠ - zápis, 1. ročník, denní, externí   03.09.2020
   
Časový rozvrh - štúdium podľa študijných programov  
Prvý stupeň- Bc. - 1., 2., 3. ročník  
Druhý stupeň - Mgr., Ing. - 1. ročník  
Výučba v ZS:  21.09.2020 – 18.12.2020
Zimné prázdniny: 21.12.2020 – 31.12.2020
Skúšobné obdobie ZS: 04.01.2021 – 12.02.2021
Prezentácie ZS - obhajoby ateliérových prác:  11.01.2021 – 14.01.2021
Dni otvorených dverí FU:  15.01.2021 – 16.01.2021
Uzávierka ZS v MAIS: 17.02.2021
   
Výučba v LS:  15.02.2021 – 14.05.2021
Skúšobné obdobie LS: 17.05.2021 – 02.07.2021
Zverejnenie tém záverečných prác:  31.08.2021 
Prezentácie LS - obhajoby ateliérových prác: 24.05.2021 – 27.05.2021 
deň otvorených dverí FU: 28.05.20201 - 29.05.2021
Letné prázdniny:  06.07.2021 – 31.08.2021  
Uzávierka LS v MAIS: 08.07.2021
   
Prvý stupeň – Bc. - 4. ročník   
Druhý stupeň – Mgr. art., Ing. arch. - 2. ročník   
Výučba v ZS:  21.09.2020 – 18.12.2020
Priradenie tém záverečných prác: 01.10.2020
Zadanie tém záverečných prác:  31.10.2020
Zimné prázdniny:  21.12.2020 – 31.12.2020
Skúšobné obdobie ZS:  04.01.2021 – 12.02.2021
   
Výučba v LS:  15.02.2021 – 14.05.2021
Skúšobné obdobie LS:    17.05.2021 – 21.05.2020
Odovzdanie teoretickej časti záverečných prác II. stupeň ŠO AaU:  08.02.2021
Štátne skúšky z predmetov:        22.02.2021 – 26.02.2021 
   
Odovzdanie záverečných prác na katedre: 14.05.2021
Obhajoba záverečných prác: 07.06.2021 - 11.06.2021
Promócie: 25.06.2021 (piatok) v Aule Maxima
   
Tretí stupeň – ArtD. 1., 2., 3., 4., 5. ročník  
Schválenie individuálnych študijných programov: do 30.09.2020
Vypísanie termínov konzultácií, predmety ZS:  do 31.10.2020
Doktorandské kolokvium:   27.10.2020
Štátne skúšky  
Vypracovanie a odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške (1. termín): do 30.09.2020
Dizertačná skúška z predmetov a obhajoba písomnej časti dizertačnej skúšky (1. termín):  do 13.11.2020
Vypracovanie a odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške (2. termín):    do 12.03.2021
Dizertačná skúška z predmetov a obhajoba písomnej časti dizertačnej skúšky (2. termín):   do 30.04.2021
Odovzdanie dizertačnej práce s prílohami: do 06.04.2021
Obhajoby dizertačných prác do 30.06.2021  
Ukončenie akademického roka:  
Odovzdanie ročných hodnotení za ak. rok 2020/2021 21.05.2021
Doktorandské kolokvium: 27.05.2021
   
Termín pre podanie prihlášky na I. stupeň štúdia pre ak. rok 2021/2022: do 30.11.2020
Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia pre ak. rok 2021/2022  
OŠP Architektúra a urbanizmus: 18. - 19.01.2021
OŠP Dizajn:  25. - 26.01.2021, 28. - 29.01.2021
OŠP Voľné výtvarné umenie: 01. - 02.02.2021
Termín pre podanie prihlášky na II. stupeň štúdia pre ak. rok 2021/2022: do 31.04.2021
Prijímacie konanie na II. stupeň pre ak. rok 2021/2022: 16.06.2021
Zverejnenie tém dizertačných prác pre ak. rok 2021/2022 a vyhlásenie prijímacieho konania na III. stupeň pre ak. rok 2021/2022: do 01.04.2021
Prijímacie konanie na III. stupeň pre ak. rok 2021/2022:   15.06.2021 
   
Žiadosti:   
Prihlášky na študijný pobyt Erasmus:  do 31.03.2021
Žiadosti o priznanie motivačného štipendia: do 15.10.2020 a 15.03.2021
Žiadosti o odpustenie alebo zníženie školného:  1. ročník do 30.09.2020, ostatné ročníky 
do 30.06.2021.
Pozn.: Zmena termínov vyhradená!