Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Zápisy na štúdium

 

Zápis študentov na akademický rok 2020/2021 bude prebiehať nasledovne:

 

  • Elektronický zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov pre všetky ročníky vrátane 1. ročníka bakalárskeho štúdia na celý ak. rok 2020/2021, letný aj zimný semester, v systéme IS MAIS v termíne od 17.06.2020 do 10.08.2020

 

  • Úhrada zápisného poplatku a poplatku za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v termíne do 31.08.2020 (okrem 1. ročníka I. a II. stupňa)

POZOR!!! Poplatky za zápis a školné uhrádzať  presne podľa údajov v IS MAIS na akademický rok 2020/2021 v rozhraní Študent  -> Štúdium  -> Financovanie.

 

  • Elektronický zápis na štúdium pre všetky ročníky, vrátane 1. ročníka bakalárskeho štúdia, pre ak. rok 2020/2021 v systéme IS MAIS v termíne od 03.09.2020 do 09.09.2020.