Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Legislatíva

 

Štatút FU TUKE

Organizačný poriadok  fakulty

Zámery rozvoja fakulty

  • Rozvojové zámery fakulty na obdobie rokov 2017-2023

Systém manažérstva kvality

  • Ciele kvality fakulty na rok 2021
  • Program interných auditov na fakulte v roku 2021
  • Záverečné hodnotenie cieľov kvality na fakulte za rok 2020

Pokyny dekana

Pracovné postupy

Ostatné predpisy fakulty

Predpisy TUKE