Prípravný kurz kresby 2023

Kresliareň v priestoroch univerzitných Združených posluchární v októbri zaplnili účastníci Prípravného kurzu kresby a dizajnu, ktorí si prišli zdokonaliť svoje kresliarske schopnosti, poznatky týkajúce sa výtvarnej kompozície a zručnosti potrebné pri navrhovaní produktov. Spolu 25 účastníkov kurzu sa pod vedením doc. Mgr. art. Andreja Haščáka, ArtD., a pedagógov Katedry dizajnu FU TUKE, od 6. 10. 2023 do 27. 10. 2023 venovalo rozvoju kresby zátišia, figúry a portrétu, ale aj úlohám zameraným na grafický a priestorový dizajn. Študenti zároveň získali spätnú väzbu týkajúcu sa ich domácich prác. Prípravný kurz kresby a dizajnu pre záujemcov o štúdium na Fakulte umení TUKE každoročne organizuje Katedra dizajnu FU TUKE.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan