Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa TUKE

Display portlet menu

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa TUKE

4. októbra 2023 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie čestného titulu Doctor honoris causa  prof. Ladislavovi Čarnému, akademickému maliarovi. Ocenenie bolo udelené za jeho mimoriadny prínos na formovaní Fakulty umení TUKE.

Prof. Ladislav Čarný je významný slovenský výtvarník, predstaviteľ konceptuálneho a procesuálneho umenia. Od roku 1992 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre teórie a dejín umenia. Jeho profesionálne aktivity majú široký záber od výtvarného umenia cez teóriu umenia, organizovanie výstav, sympózií, workshopov až po pedagogiku, didaktiku a publikačnú činnosť. Výrazne sa podieľa na zabezpečovaní pedagogického vzdelávania mladých učiteľov pre umelecké školstvo na Slovensku. Ladislav Čarný sa významne pričinil o vznik a rozvinutie vysokého umeleckého školstva v Košiciach. Aj vďaka jeho dlhoročnej úzkej spolupráci s Fakultou umení TUKE sa dnes absolventi fakulty radia medzi predstaviteľov súčasného výtvarného umenia na Slovensku a úspešne reprezentujú slovenské umenie aj v zahraničí.

Deje sa tak práve v období osláv 25. výročia Fakulty umení TUKE, na ktorej založení a úspešnom napredovaní má táto výrazná osobnosť slovenského umenia významný podiel.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa TUKE

Display portlet menu