Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Vedenie fakulty

 

Dekan
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.
Tel.: + 421 55 602 2177 - sekretariát
E-mail: dekan.fu@tuke.sk
E-mail: tibor.uhrin@tuke.sk

 

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť v I. II. a III. stupni štúdia
doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Tel.: + 421 55 602 4373
E-mail: dusan.such@tuke.sk

 

Prodekan pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť a vonkajšie vzťahy
doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.
Tel.: + 421 55 602 2635
Mobil: + 421 918 814 875
E-mail: richard.kitta@tuke.sk

 

Prodekanka pre rozvoj, informatiku a propagáciu fakulty
Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
Tel.: + 421 55 602 2143, 2356
E-mail: andrea.bockova@tuke.sk

 

Tajomník
Ing. Mária Šafranková
Tel.: + 421 55 602 2031
E-mail: maria.safrankova@tuke.sk