Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Vedenie fakulty

 

Dekan
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť v I. II. a III. stupni štúdia
doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.

Prodekan pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť a vonkajšie vzťahy
doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Prodekanka pre rozvoj, informatiku a propagáciu fakulty
Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.

 

Tajomník
Ing. Mária Šafranková