Galéria

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Campus Gallery

 

Campus Gallery je výstavným a spoločensko – kultúrnym priestorom, ktorý vznikol v roku 2015 pod odbornou gesciou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. S názvom galérie sa spája identita lokality, ktorou je živý univerzitný areál so svojim prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity.

Jadrom činnosti je snaha stimulovať a prezentovať spektrum umeleckej a vedecko – výskumnej činnosti Fakulty umení. Významná časť programu sa orientuje predovšetkým na (domácu i zahraničnú) profesionálnu umeleckú scénu, odbornú či medziodborovú prax a spoluprácu s externými vzdelávacími a galerijnými inštitúciami. Zámerom je priniesť na akademickú pôdu relevantné projekty z profesionálneho prostredia, ktoré majú praktický vplyv na dianie v odbore a z hľadiska aktuálnych poznatkov teda môžu mať aj zásadný dopad na skvalitnenie vzdelávacieho procesu na Fakulte umení. Na druhej strane je jedným z cieľov Campus Gallery aj vytváranie diskurzu, vlastné nastoľovanie tém formou výziev a vysielanie signálov nie len v kontexte odborných inštitucionálnych rámcov, ale aj nezávislej kultúrnej a verejnej sféry. Podporujeme aj koncept galérie ako prirodzeného miesta stretnutí a fóra otvorených a slobodných diskusií na najrôznejšie spoločenské témy.