Galéria

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

UVP Technicom

 

Poslaním Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM ( UVP TECHNICOM ) je vytvárať na TUKE ekosystém akcelerácie technologického transferu, inovácií a podpory podnikania, vytvárať priestor pre podporu aplikovaného výskumu a vývoja, zabezpečovať transfer výsledkov výskumu a vývoja do hospodárskej a spoločenskej praxe a podporovať vznik a rozvoj nových firiem.

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach,  prostredníctvom svojho odborného tímu pod vedením doc. Ing. Jána Kanócza, Mgr. art. Ing. Richarda Kittu, ArtD. a Ing. arch. Štefana Zahatňanského, sa aktuálne podieľa na príprave projektu zážitkového centra vedy pod názvom Cassovium, ktoré vzniká na báze UVP Technicom.

https://www.facebook.com/uvptechnicom/about/