MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Ateliér IV.

 

Základným princípom vzdelávacieho procesu v ateliéri je formovanie komplexnej osobnosti s vysokými odbornými znalosťami, rozvinutými tvorivými schopnosťami a estetickými vlastnosťami tak, aby budúci absolvent dokázal v praxi vytvárať kultúrne hodnoty zrovnateľné nielen v slovenskom, ale aj širšom medzinárodnom meradle. Vzdelávací proces napĺňa a podporuje základnú filozofiu Fakulty umení – rozvíjať schopnosť integrovať jednotlivé výtvarné disciplíny s cieľom dosahovať novú komplexnú kvalitu. Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je vedenie študenta ku komunikatívnosti a schopnosti spolupracovať. Študijný program v ateliéri je volený tak, aby študent absolvoval všetky základné fázy architektonickej tvorby, t.j. od urbanistických konceptov až po stavebný a interiérový dizajn, s primeraným akcentom na výtvarnú stránku tvorby.

 

Vedúci ateliéru:
Ing. arch. Irakli Eristavi

Odborní asitenti:
Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
akad. arch. Ing. Karol Gregor
Ing. arch. Pavol Šilla

Galéria ateliérových prác študentov