Katedry

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Katedra dizajnu

 

Katedra dizajnu poskytuje vzdelávanie dizajnérov v študijnom programe dizajn. Ponúka vzdelávanie v bakalárskom a magisterskom štúdiu v dennej forme a doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme.

Výučba je sústredená v štyroch profilujúcich ateliéroch, a to v troch orientovaných na 3D dizajn a v jednom sústredenom na dizajn vizuálnej komunikácie.

Okrem toho katedra zabezpečuje celý rad povinných a povinne voliteľných predmetov pre štúdium dizajnu, ktoré využívajú aj študenti ostatných študijných programov na FU TUKE.

Oficiálna webstránka katedry:
https://kdfutuke.sk

Oficiálny instagramový profil katedry:
https://www.instagram.com/futu_kd/

 

Charakteristika ateliérov Katedry dizajnu:

 

Pedagógovia a zamestnanci katedry:

Vedúci katedry:
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.

Profesori:
prof. Marian Oslislo
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Docenti:
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.
doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.
doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD.
Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.
Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.

Odborní asistenti:
Mgr. art. Mária Bujňáková, ArtD.
Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD.
Mgr. art. Eva Jenčuráková, ArtD.
Mgr. art. Rastislav Jurčík, ArtD.
Mgr. art. Lucia Tomaschová, ArtD.
Ing. Eduard Weiss, ArtD.
Ing. Martin Vysoký

Denní doktorandi:
Mgr. art. Patrik Knoblich
Mgr. art. Andrea Kováčová

Vedecko-výskumný pracovník
Dr. Laura Murguía Sánchez

Sekretariát katedry:
Ing. Anna Zaťková

Modelári:
Michal Lukáč
Pavol Sopko

 

Adresa

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra dizajnu 

  • sekretariát: Watsonova 1561/4, 2. poschodie 
  • ateliéry: Watsonova 1561/4, 2. poschodie
  • dielne: Vysokoškolská 4, suterén

Tel.: +421 55 602 2247
E-mail: kd.fu@tuke.sk

 

Vedúci katedry Sekretariát Modelárske dielne
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD. Ing. Anna Zaťková Michal Lukáč
Tel.: +421 55 602 2247 Tel.: +421 55 602 2247 Pavol Sopko
E-mail: andrej.hascak@tuke.sk E-mail: anna.zatkova@tuke.sk Tel.: +421 55 602 4372