Katedry

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Katedra dizajnu

 

Katedra dizajnu poskytuje vzdelávanie dizajnérov v študijnom programe dizajn. Ponúka vzdelávanie v bakalárskom a magisterskom štúdiu v dennej forme a doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme.

Výučba je sústredená v štyroch profilujúcich ateliéroch, a to v troch orientovaných na 3D dizajn a v jednom sústredenom na dizajn vizuálnej komunikácie.

Okrem toho katedra zabezpečuje celý rad povinných a povinne voliteľných predmetov pre štúdium dizajnu, ktoré využívajú aj študenti ostatných študijných programov na FU TUKE.

 

Charakteristika ateliérov Katedry dizajnu:

 

Pedagógovia a zamestnanci katedry:

Poverený vedením katedry:
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.

Profesori:
prof. Marian Oslislo
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Docenti:
doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.
doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD.

Odborní asistenti:
Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD.
Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.
Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.
Mgr. art. Rastislav Jurčík, ArtD.
Mgr. art. Lucia Tomaschová, ArtD.
Mgr. Jaroslav Tomaščík
Ing. Martin Vysoký
Ing. Eduard Weiss, ArtD.

Denní doktorandi:
Mgr. art. Mária Bujňáková
Mgr. art. Eva Jenčuráková
Mgr. art. Andrea Kováčová
 

Vedecko-výskumný pracovník
Dr. Laura Murguía Sánchez

Sekretariát katedry:
Ing. Anna Zaťková

Modelári:
Michal Lukáč
Pavol Sopko

 

Adresa

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra dizajnu 

  • sekretariát: Watsonova 4, 2. poschodie 
  • ateliéry: Watsonova 4, 2. poschodie
  • dielne: Vysokoškolská 4, suterén

Tel.: +421 55 602 2247
E-mail: kd.fu@tuke.sk

 

Poverený vedením katedry Sekretariát Modelárske dielne
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD. Ing. Anna Zaťková Michal Lukáč
Tel.: +421 55 602 2247 Tel.: +421 55 602 2247 Pavol Sopko
E-mail: andrej.hascak@tuke.sk E-mail: anna.zatkova@tuke.sk Tel.: +421 55 602 4372