Katedry

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Katedra dizajnu

 

 

Katedra dizajnu poskytuje vzdelávanie dizajnérov v študijnom programe dizajn. Ponúka vzdelávanie v bakalárskom a magisterskom štúdiu v dennej forme a doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme.

Výučba je sústredená v štyroch profilujúcich ateliéroch, a to v troch orientovaných na 3D dizajn a v jednom sústredenom na dizajn vizuálnej komunikácie.

Okrem toho katedra zabezpečuje celý rad povinných a povinne voliteľných predmetov pre štúdium dizajnu, ktoré využívajú aj študenti ostatných študijných programov na FU TUKE.

Oficiálna webstránka katedry:
https://kdfutuke.sk

Oficiálny instagramový profil katedry:
https://www.instagram.com/futu_kd/

 

Charakteristika ateliérov Katedry dizajnu:

 

Pedagógovia a zamestnanci katedry:

Vedúci katedry:
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.

Profesori:
prof. Marian Oslislo
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Docenti:
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.
doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD.
Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.
Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.

Odborní asistenti:
Mgr. art. Mária Bujňáková, ArtD.
Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD.
Mgr. art. Eva Jenčuráková, ArtD.
Mgr. art. Rastislav Jurčík, ArtD.
Ing. Eduard Weiss, ArtD.
Ing. Martin Vysoký

Denní doktorandi:
Mgr. art. Patrik Knoblich
Mgr. art. Andrea Kováčová

Vedecko-výskumný pracovník
Dr. Laura Murguía Sánchez

Sekretariát katedry:
Ing. Anna Zaťková

Modelári:
Michal Lukáč
Pavol Sopko

 

Adresa

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra dizajnu 

  • sekretariát: Watsonova 1561/4, 2. poschodie 
  • ateliéry: Watsonova 1561/4, 2. poschodie
  • dielne: Vysokoškolská 4, suterén

 

Vedúci katedry
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.
 
Sekreatariát
Ing. Anna Zaťková
 
Modelárske dielne
Michal Lukáč
Pavol Sopko