Katedry

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Katedra teórie a dejín umenia

Display portlet menu

Katedra teórie a dejín umenia

 

Katedra teórie a dejín umenia nemá, na rozdiel od ostatných troch katedier Fakulty umení, svoj vlastný študijný program, ale má zabezpečovať poslucháčom fakulty ucelený obraz o dejinách a teórii umenia. Ide predovšetkým o syntetický umeleckohistorický prehľad o výtvarnom umení od praveku až na hranu súčasnosti.

V súlade s odborným zameraním jej pracovníkov, má katedra okrem pedagogickej činnosti aj vedecko-výskumnú funkciu. Jej prirodzeným základom je publikačná činnosť, kurátorstvo zamerané predovšetkým na súčasné výtvarné umenie a tiež členstvo v rôznych radách alebo porotách umeleckých súťaží, v slovenskom i širšom prostredí. Táto činnosť je však zameraná aj do vnútra fakulty a jej výsledkom je pravidelne vydávaná ročenka výberu najlepších študentských prác s názvom FUTUNOW, spolu s rovnomennou výstavou.

Špecifickou vedecko-výskumnou činnosťou, je oblasť tzv. pamiatkového výskumu. Prostredníctvom špecifických oprávnení pracovníkov katedry, má fakulta právo vykonávať archeologické výskumy a jeden z pedagógov vykonáva architektonicko-historické výskumy.


Pedagógovia a zamestnanci katedry:

Vedúci katedry:
Mgr. Peter Tajkov, PhD.

Docentka:
doc. Ing. arch. Adriana Priatková, PhD.

Odborní asistenti:
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
Mgr. Štefánia Ďuricová, M.A.
Mgr. Gabriela Garlatyová, Ph.D.
Mgr. Štefan Haško PhD.
Mgr. Zuzana Labudová, PhD.
Mgr. Rastislav Rusnák, PhD. 

Sekretariát katedry:
Katarína Priatková

Technicko - hospodársky pracovník:
Arpád Balogh

 

Adresa

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra teórie a dejín umenia
Watsonova 1561/4
042 00 Košice-Sever

 

Vedúci katedry
Mgr. Peter Tajkov,PhD.
 
Sekreatariát
Katarína Priatková