MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Ateliér slobodnej kreativity 3D

Display portlet menu

Ateliér slobodnej kreativity 3D

 

V rámci Ateliéru slobodnej kreativity 3D je študentovo bádanie smerované k reflexii a sondovaniu okolia, aktuálnych sociálno-spoločenských javov, či vlastného subjektívneho uvažovania o sebe samom.

Teoretický prehľad študenta je prehlbovaný formou individuálnych alebo kolektívnych prezentácií, spoločných diskusií nielen s pozvanými umelcami a teoretikmi, ale aj s odborníkmi z iných oblastí a tiež  štúdiom literatúry, týkajúcej sa zásadných otázok umenia a filozofie.

Pri samotnej magisterskej semestrálnej práci sa očakáva nastolenie vlastného autorského programu, ktorý je prejavom autonómneho umeleckého myslenia študenta. Rovnako tak sa vyžaduje zvládnutie a zúročenie praktických znalostí počas štúdia v ľubovoľnom médiu - od klasického sochárstva až po konceptuálne projekty či video.

 

Odborní asistenti:
Mgr. art. Dávid Demjanovič, ArtD.
Mgr. art. Marián Straka, ArtD.
 

Technický pracovník:
Mgr. art. Michal Machciník, ArtD.

Galéria ateliérových prác študentov