Kontakt

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Katedra architektúry

 

Pedagógovia a zamestnanci katedry:

Vedúci katedry:
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.

Profesori:
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.

Docenti:
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
Ing. arch. Ján Sekan, PhD.

Odborní asistenti:
Ing. arch. Ladislav Bobčák, PhD.
Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
Ing. arch. Martin Drahovský
Ing. arch. Irakli Eristavi
Ing. akad. arch. Karol Gregor
Ing. arch. Miroslava Javoríková
Ing. arch. Ivan Rozdobuďko
Ing. arch. Lukáš Sečka,PhD.
Ing. arch. Jozef Skokan
Ing. arch. Pavel Simko
Ing. arch. Pavol Šilla
Ing. arch. Štefan Zahatňanský

Vedecko-výskumný pracovník:
Ing. arch. Michal Mihaľák, ArtD.

Sekretariát:
Ing. Anna Zaťková

 

Adresa  

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra architektúry
Watsonova 4
042 00 Košice-Sever
Tel.: +421 55 602 2247
E-mail: ka.fu@tuke.sk

 

Vedúci katedry Sekretariát RobLab laboratórium
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. Ing. Anna Zaťková Ing. arch. Michal Mihaľák
Tel.: +421 55 602 2247 Tel.: +421 55 602 2247 Tel.: +421 903 604 548
E-mail: juraj.koban@tuke.sk E-mail: anna.zatkova@tuke.sk E-mail: michal.mihalak@tuke.sk