Kontakt

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Katedra dizajnu

 

Pedagógovia a zamestnanci katedry:

Poverený vedením katedry:
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.

Profesori:
prof. Marian Oslislo
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Docenti:
doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.
doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD.

Odborní asistenti:
Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD.
Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.
Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.
Mgr. art. Rastislav Jurčík, ArtD.
Mgr. art. Lucia Tomaschová
Mgr. Jaroslav Tomaščík
Ing. Martin Vysoký
Ing. Eduard Weiss, ArtD.

Denní doktorandi:
Mgr. art. Mária Bujňáková
Mgr. art. Eva Jenčuráková
Mgr. art. Olívia Mešková
 

Vedecko-výskumný pracovník
Dr. Laura Murguía Sánchez

Sekretariát katedry:
Ing. Anna Zaťková

Modelári:
Michal Lukáč
Pavol Sopko

 

Adresa

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra dizajnu

  • sekretariát: Watsonova 4, 2. poschodie 
  • ateliéry: Watsonova 4, 2. poschodie
  • dielne: Vysokoškolská 4, suterén

Tel: +421 55 602 2247
E-mail: kd.fu@tuke.sk

 

Poverený vedením katedry Sekretariát Modelárske dielne
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD. Ing. Anna Zaťková Michal Lukáč
Tel: +421 55 602 2247 Tel: +421 55 602 2247 Pavol Sopko
E-mail: andrej.hascak@tuke.sk E-mail: anna.zatkova@tuke.sk Tel: +421 55 602 4372