Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Bakalárske štúdium

 

  • Študijné programy

Študijné programy  na Fakulte umení TUKE sú uvedené v IS MAIS - po zvolení fakulty, príslušnej formy, stupňa a študijného programu.

 

  • Rozvrhy hodín v ak. roku 2023/2024

  • Zimný semester 

Architektúra a urbanizmus /Bc.
1. ročník |  stiahnuť 
2. ročník |  stiahnuť
3. ročník |  stiahnuť
4. ročník |  stiahnuť

Dizajn /Bc.
1. ročník |  stiahnuť
2. - 4. ročník |  stiahnuť

Voľné výtvarné umenie / Bc.
1. ročník |  stiahnuť 
2. - 4. ročník |  stiahnuť

  • Letný semester

Architektúra a urbanizmus /Bc.
1. ročník |  stiahnuť
2. ročník |  stiahnuť
3. ročník |  stiahnuť
4. ročník | stiahnuť

Dizajn /Bc.
1. ročník | stiahnuť
2. - 4. ročník |  stiahnuť

Voľné výtvarné umenie / Bc.
1. ročník |  stiahnuť
2. - 4. ročník |  stiahnuť

 

  • Študijní poradcovia

Poskytujú pomoc  študentom pri voľbe povinne voliteľných predmetov a riešení ďalších otázok a problémov, spojených so štúdiom na fakulte, podľa príslušného študijného programu:

  • architektúra a urbanizmus:  Ing. arch. Ladislav Bobčák PhD.,Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
  • dizajn: Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.,Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.
  • voľné výtvarné umenie: doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.

 

  • Knižnica FU TUKE 

otvorená každú stredu v čase od 08:00 do 11:30 h a od 12:00 do 15:30 h .

Zoznam knižných jednotiek - Knižnica FU TUKE  (pdf)