Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Magisterské a inžinierske štúdium

Display portlet menu

Magisterské a inžinierske štúdium

 

  • Študijné programy

Študijné programy na Fakulte umení TUKE sú uvedené v IS MAIS - po zvolení fakulty, príslušnej formy, stupňa a študijného programu štúdia.

 

  • Rozvrhy hodín v ak. roku 2023/2024

  • Zimný semester 

Architektúra a urbanizmus / Ing. arch.
1. ročník |   stiahnuť
2. ročník |   stiahnuť

Dizajn / Mgr. art.
1. - 2. ročník  |   stiahnuť

Voľné výtvarné umenie / Mgr. art.
1. - 2. ročník  |   stiahnuť

  • Letný semester

Architektúra a urbanizmus / Ing. arch.
1. ročník |   stiahnuť
2. ročník |   stiahnuť

Dizajn / Mgr. art.
1. - 2. ročník  |  stiahnuť

Voľné výtvarné umenie / Mgr. art.
1. - 2. ročník |   stiahnuť

 

  • Študijní poradcovia

Poskytujú pomoc  študentom pri voľbe povinne voliteľných predmetov a riešení ďalších otázok a problémov, spojených so štúdiom na fakulte, podľa jednotlivých študijných programov:

  • architektúra a urbanizmus:  Ing. arch. Ladislav Bobčák PhD.,Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
  • dizajn:  Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.,Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.
  • voľné výtvarné umenie:  doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.

 

  • Knižnica FU TUKE 

otvorená každú stredu v čase od 08:00 do 11:30 h a od 12:00 do 15:30 h . 

Zoznam knižných jednotiek - Knižnica FU TUKE  (pdf)