Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Poplatky spojené so štúdiom

Display portlet menu

Poplatky spojené so štúdiom

 

Študentom, ktorí v nasledujúcom akademickom roku prekročia štandardnú dĺžku štúdia (budú študovať Bc. stupeň viac ako 4 roky a Mgr./Ing. stupeň viac ako 2 roky) alebo u nich pôjde o súbežné resp. druhé štúdium, vzniká povinnosť uhradiť školné vo výške 665,- EUR/ ak. rok.

Ak sa študent, ktorý pokračuje v štúdiu na FU TUKE rozhodne požiadať o zníženie, odpustenie, vrátenie školného alebo odloženie termínu jeho splatnosti urobí tak do 30.júna v akademickom roku predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom vznikla povinnosť uhradiť školné. Podpísanú žiadosť je potrebné doručiť na Študijné oddelenie Fakulty umení TUKE , Vysokoškolská 4, 2. posch. č. d. 278 .