Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Zápisy na štúdium

 

Zápis študentov na akademický rok 2021/2022 bude prebiehať nasledovne:

 

  • Elektronický zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov pre všetky ročníky vrátane 1. ročníka bakalárskeho štúdia na celý ak. rok 2020/2021, letný aj zimný semester, v systéme IS MAIS v termíne od 17.06.2021 do 09.08.2021

 

  • Úhrada zápisného poplatku a poplatku za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v termíne do 31.08.2021 (okrem 1. ročníka I. a II. stupňa)

POZOR!!! Poplatky za zápis a školné uhrádzať  presne podľa údajov v IS MAIS na akademický rok 2021/2022 v rozhraní Študent  -> Štúdium  -> Financovanie.

 

  • Elektronický zápis na štúdium pre všetky ročníky, vrátane 1. ročníka bakalárskeho štúdia, pre ak. rok 2021/2022 v systéme IS MAIS v termíne od 03.09.2021 do 10.09.2021.

 

  • Dodatočný zápis na predmety štúdia (povinne voliteľných a výberových predmetov) pre ak. rok 2021/2022

Pokyny pre študentov, ktorí si počas elektronického zápisu nezapísali povinne voliteľné alebo výberové predmety (pdf) - prostredníctvom študijného oddelenia, v termíne 6. - 10. 09. 2021.