Uchádzači

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Deň otvorených dverí

 

  • na Fakulte umení TUKE

Fakulta umení organizuje každoročne v mesiacoch január a máj Deň otvorených dverí (DOD), v rámci ktorých predstavuje  semestrálne práce svojich študentov architektúry, dizajnu a výtvarného umenia.

Diela a semestrálne práce študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sú už tradične lákadlom nielen pre domácu odbornú, ale aj pre širšiu umeleckú verejnosť. Podujatia ponúkajú celé spektrum umeleckej činnosti - od architektonických projektov, cez dizajnérske koncepty až po interaktívne umelecké diela, ktoré vznikli v rámci jednotlivých profilových ateliérov.

Fakulta chce týmto podujatím poukázať nielen na tvorivosť a invenciu svojich študentov, ale aj na špecifické možnosti štúdia, ktoré ponúka v kontexte slovenských vysokých umeleckých škôl.

 

  • na Technickej univerzite v Košiciach

Deň otvorených dverí na TUKE  je  zameraný na propagáciu univerzity,  jej deviatich fakúlt a vybraných celo univerzitných pracovísk. Fakulta umení  sa aj touto cestou snaží osloviť nielen študentov základných a stredných škôl, ale aj širokú verejnosť a atraktívnou formou im predstaviť svoje akreditované študijné odbory.