Applicants

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Prijímacie konanie

 

 • na I. stupeň štúdia (Bc.)

 

 • Informácie pre uchádzačov o bakalárske štúdium

Povinnú prílohu k elektronickej prihláške - potvrdené známky z výročných vysvedčení strednou školou, resp. úradne overené kópie vysvedčení je potrebné zaslať poštou na adresu Dekanátu FU TUKE alebo doručiť osobne na Študijné oddelenie FU TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice.

Bez doručenia uvedených príloh sa bude prihláška považovať za neúplnú.

 

 • ​na II. stupeň štúdia (Mgr. a Ing.)

 

 • na III. stupeň štúdia - Dizajn (ArtD.)

 

 • na III. stupeň štúdia - Voľné výtvarné umenie (ArtD.)

 

 • Výsledky prijímacieho konania pre ak. rok 2021/2022

 • I. stupeň štúdia (Bc.)
 • ŠP dizajn
 • ŠP architektúra a urbanizmus
 • ŠP voľné výtvarné umenie
 • Pozrieť  bodové hodnotenie
 • II. stupeň štúdia (Mgr. a Ing.)
 • ŠP dizajn
 • ŠP architektúra a urbanizmus
 • ŠP voľné výtvarné umenie
 • Zoznam uchádzačov o štúdium, ktorí si v určenej lehote neprevzali rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania pre ak. rok 2020/2021:
 • ŠP dizajn
 • ŠP architektúra a urbanizmus
 • ŠP voľné výtvarné umenie