PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Prípravný kurz kresby a dizajnu

Display portlet menu

Prípravný kurz kresby a dizajnu

 

Katedra dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach  pozýva záujemcov o štúdium na Fakulte umení TUKE na Prípravný kurz kresby a dizajnu. Kurz je zameraný na rozvoj kresliarskej zručnosti, výtvarnej kompozície, estetického cítenia a navrhovania dizajnu produktov. Kurz je plánovaný v termíne od 7.10. 2022 do 28.10.2022. Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom sekretariátu Katedry dizajnu FU TUKE, a to buď osobne, alebo telefonicky či e-mailom. Kapacita kurzu je 25 účastníkov.
Uzávierka prihlášok na kurz je 25. 9. 2022.

 

Miesto a čas konania:

  • Kresliareň Katedry dizajnu FU TUKE, ul. Nemcovej 9 (Združené posluchárne)
  • piatok od 15.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 09.00 hod. do 16.00 hod.

Cena kurzu:

  • 180,–€
  • celkový rozsah - 30 hodín
  • pri neúčasti na prípravnom kurze sa poplatok nevracia.

Odborný garant:

  • doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.

Fotogaléria z kurzu:

Informácie o prihláške na kurz:

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra dizajnu
Watsonova 1561/4
042 00 Košice - Sever

Tel.:+ 421 55 602 2247
E-mail: kd.fu@tuke.sk