Výskum a umenie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Archeologický výskum

 

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach zabezpečuje realizáciu terénnych archeologických výskumov. Programovo sa zaoberá výskumom stredovekej sakrálnej architektúry v regióne východného Slovenska a tiež stredovekých a včasnonovovekých štruktúr mestských sídiel, s dôrazom na mesto Košice.

Archeologická špecializácia má relatívne jasné regionálne ukotvenie, no výsledky svojej vedeckej činnosti pravidelne konfrontujeme na národnej i nadnárodnej úrovni a to prostredníctvom účasti na medzinárodných konferenciách a následným publikovaním v odborných a vo vedeckých časopisoch.

Pracovisko v súčasnosti tvoria dvaja vedeckí pracovníci s osobitnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie archeologických výskumov a jeden archeologický technik. Všetci majú viac ako 15 rokov praxe v odbore. Reprezentuje ju množstvo realizácií v oblasti terénneho výskumu, účasť v grantových programoch i zodpovedajúca publikačná činnosť. Ide o flexibilný kolektív, s možnosťou rýchlej koordinácie jednotlivých činností, čo vytvára vhodné predpoklady pre efektívnu kooperáciu s ďalšími riešiteľskými kolektívmi.

V súčasnosti je pracovisko riešiteľom grantového projektu VEGA 1/0727/17 - Stavebný vývoj a nástenné maľby stredovekej architektúry na východnom Slovensku.

Zoznam výskumných dokumentácií z archeologických výskumov od roku 2010