Výskum a umenie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Oblasti výskumu

 

Vedecko-výskumná činnosť na Fakulte umení TUKE je realizovaná na jednotlivých katedrách a pracoviskách v zmysle rozvojových zámerov FU TUKE a univerzitných Dlhodobých zámerov 2016 - 2023. Výskumná činnosť v rámci jednotlivých študijných odborov je súčasťou výsledkov tvorivej odbornej činnosti pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov. K dôležitým platformám formujúcim celouniverzitnú a medzifakultnú spoluprácu patria RobLab, Centrum pokročilých vizualizácií a CORE Labs (v implementácii / MAO). Nemenej dôležitá je spolupráca s univerzitnými pracoviskami (napr. UVP Technicom) v rámci špecifických výziev a projektov. Základný výskum na Fakulte umení tvorí nielen  základnú bázu pre ďalšiu tvorivú činnosť pedagógov, ale je aj stimulom pre kvalitatívny progres v procese samotného vzdelávania. Vedecko-výskumná činnosť podmieňuje rozvoj odborných kapacít na jednotlivých pracoviskách a prispieva k napĺňaniu dlhodobých strategických cieľov Fakulty umení TUKE.


Dlhodobý zámer TUKE / 2016 - 2023
https://www.tuke.sk/wps/wcm/connect/3a1a719c-47b2-4e21-87b7-6ce26be3628d/Dlhodoby-zamer-TUKE-2016-2023.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lyMGz9h

RobLab
https://roblab.ka.fu.tuke.sk/

Centrum pokročilých vizualizácií
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/usek-pre-inovacie-a-transfer-technologii/centrum-pokrocilych-vizualizacii