Výskum a umenie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Spolupráca

 

  • Partnerské odborné inštitúcie

Slovenská komora architektov, Bratislava,www.komarch.sk

Spolok architektov Slovenska, Bratislava, www.sasarch.sk

Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, www.scd.sk

Východoslovenská galéria, Košice, www. vsg.sk

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, www.lofflermuzeum.sk

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, www.muzeumaw.

DIG / MAO, Košice, www.diggallery.sk

K13 – Košické kultúrne centrá,   https://www.k13.sk 

 

  • Partnerské slovenské vysoké školy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, www. vsvu.sk

Fakulta architektúry STU v Bratislave, www.fa.stuba.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici, www.aku.sk

Katedra dizajnu nábytku a interiéru DF TU vo Zvolene,  https://kdni.tuzvo.sk

 

  • Partnerské európske vysoké školy pre ERASMUS+

Partnerské organizácie pre Fakultu umení TUKE, ktoré poskytujú mobility pre študentov a pedagógov fakulty si pozrite TU.

 

  • Ulysseus – Aliancia európskych univerzít

Fakulta umení TUKE je aktívnym partnerom Aliancie Ulysseus, ktorá je jednou zo 44 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou. Aliancia Ulysseus otvára možnosti pre študentov, pedagógov a výskumníkov z partnerských univerzít pre vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Aliancia vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI – The Entrepreneurial School (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Aktuálne sa Ulysseus rozširuje o ďalších členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora).

Ďalšie informácie: www.ulysseus.eu

 

  • V príprave - Klub absolventov a priateľov Fakulty umení TUKE

Cieľom klubu je vytvoriť priestor na komunikáciu medzi Fakultou umení a jej absolventmi a umožniť vzájomnú spoluprácu a kontakt medzi absolventmi fakulty, jej priaznivcami, priateľmi a podporovateľmi.

Hlavné zámery tohoto dobrovoľného združenia:

  • podpora vzdelávacích aktivít FU TUKE pre jej študentov doma i v zahraničí,
  • organizácia odbornej praxe a exkurzií, odborných a spoločenských stretnutí absolventov FU TUKE,
  • podpora a pomoc pri organizácii odborných, umeleckých, športových a kultúrnych aktivít FU TUKE, s cieľom rozvíjať vzťah absolventa fakulty so svojou Alma mater.