Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

O nás

 

Fakulta umení na Technickej univerzite v Košiciach vznikla pred viac ako dvadsiatimi rokmi z iniciatívy viacerých „osvietených“ osobností ako umelecká vzdelávacia inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelanie v oblasti výtvarného umenia, dizajnu a architektúry. Od začiatku bolo jej základným poslaním akcelerovať umelecké vzdelávanie, iniciovať a podporovať rôzne kultúrno-umelecké aktivity v Košiciach a regióne. A dnes môžeme prehlásiť, že túto ambíciu sa podarilo naplniť, dokonca na celoslovenskej a čiastočne aj medzinárodnej úrovni.

Príchodom nových spoločenských výziev si fakulta stanovila náročný cieľ – stať sa jedným z lídrov rozvoja kreatívneho priemyslu vo Východoslovenskom regióne. Pozícia Fakulty umení s kreatívne orientovaným vzdelávacím programom na pôde Technickej univerzity je v našom kontexte jedinečná a priamo evokuje potrebu prepojenia umenia, vedy a technológií. Keďže transformácia ekonomiky regiónu na znalostnú a kreatívnu patrí k dlhodobej stratégii Technickej univerzity v Košiciach, táto úloha sa pre Fakultu umení stala nosnou a kľúčovou.

Po dvoch dekádach existencie fakulty môžeme s istotou konštatovať, že je stabilizovanou a etablovanou umelecko-vzdelávacou inštitúciou uznávanou v domácom i zahraničnom kontexte, ktorá má významný vplyv najmä na formovanie súčasnej kultúrnej identity regiónu. Jej aktivity sú neprehliadnuteľné pri tvorbe a realizácii významných kultúrno-umeleckých projektov v regióne, ktoré patria k dominantným. Fakulta umení bola jedným z hlavných partnerov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a v roku 2017 sa stala členom konzorcia medzinárodného projektu svetového významu – UNESCO / Creative City of Media Arts.

Fakulta umení prispieva k rozvoju umeleckého prostredia Košíc aj prostredníctvom niekoľkých spoločensky uznávaných umeleckých zoskupení či galerijných projektov, za ktorými stoja naši absolventi či pedagógovia: Make Up Gallery so zameraním na súčasné vizuálne umenie (2007 – 2015), DIG gallery s fókusom na súčasný media art (od 2012), alebo multižánrová platforma Kotolňa (od 2014) v areáli bývalej košickej tabačky. Svojbytnosť našej fakulty je v metropole východu naozaj citeľná, no naši absolventi šíria „odkaz školy“ aj v širšom regióne, či už je to v prípade alternatívneho priestoru Subteren v Michalovciach (2007 – 2014), alebo ich pedagogickým pôsobením na stredných a základných školách umeleckého typu. Spomínané aktivity jasne deklarujú, že Fakulta umení od svojho vzniku úspešne realizuje a napĺňa svoj kreatívny program a má významný vplyv na kultúrny a umelecký život východného Slovenska.

Čoraz intenzívnejšia digitalizácia spoločnosti prináša nové výzvy a nevyhnutne vstupuje aj do procesu umeleckého vzdelávania. Z tohto pohľadu už nie je možné pridržiavať sa iba klasických princípov a doposiaľ využívaných metód. Je potrebné pristúpiť k interdisciplinárnemu dialógu a tvorbe stratégií, ktoré umožnia užšie prepojenie umenia a vedy a stanú sa dôležitým elementom umeleckého vzdelávania a výskumu, a to hlavne v korelácii s univerzitným kampusom TUKE. Jednou z ďalších misií našej fakulty bude teda postupné uplatňovanie medziodborových projektov v rámci pedagogického procesu, ktoré počítajú so spoluprácou s technicky orientovanými pracoviskami univerzity v duchu aktuálneho pojmu „Art & Science“.

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Fakulty umení TUKE v roku 2018, vydala fakulta almanach v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte PDF „TU“.