Katedry

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Katedra architektúry

 

Výučba architektúry a urbanizmu je garantovaná Katedrou architektúry FU TUKE. Štúdium je organizované v dvoch stupňoch. Po štyroch rokoch štúdia sa v bakalárskej práci spracováva projekt s podrobnosťou, ktorá je v rámci slovenskej legislatívy architektonickým výstupom pre stavebné povolenie - legislatívnu fázu, ktorá umožňuje postaviť stavbu. V magisterskom štúdiu musí diplomant spracovať dve práce: samostatnú teoretickú časť s rozsahom kladeným na diplomové práce v iných inžinierskych vedných odboroch a praktickú prácu – projekt, v ktorej sa má odprezentovať ako všestranný umelec.

Ťažiskom výučby architektúry je ateliérová forma, ktorá je prvé tri roky organizovaná horizontálne t.j. po ročníkoch a typologických formách, ďalšie tri roky vertikálne, v tzv. majstrovských ateliéroch. Ateliér architektúry je základnou zložkou inžinierskeho študijného programu. Učí poslucháča práci s podkladmi a prameňmi, komunikácii so zadávateľom a orgánmi verejnej správy, ale aj s daným priestorom a jeho prostredím.

 

Charakteristika vertikálnych ateliérov Katedry architektúry:

 

Pedagógovia a zamestnanci katedry:

Vedúci katedry:
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.

Profesori:
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.

Docenti:
Ing. arch.Tomáš Boroš, ArtD.
Ing. arch. Ján Sekan, PhD.

Odborní asistenti:
Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.
Ing. arch. Martin Drahovský
Ing. arch. Irakli Eristavi
Ing. akad. arch. Karol Gregor
Ing. arch. Miroslava Javoríková
Ing. arch. Ivan Rozdobuďko
Ing. arch. Lukáš Sečka,PhD.
Ing. arch. Jozef Skokan
Ing. arch. Pavel Simko
Ing. arch. Pavol Šilla
Ing. arch. Štefan Zahatňanský

Vedecko-výskumný pracovník:
Ing. arch. Michal Mihaľák, ArtD.

Sekretariát:
Ing. Anna Zaťková

 

„RobLab“ laboratórium - je zamerané na parametrické generatívne navrhovanie a robotickú produkciu priestorových štruktúr pre oblasť architektúry, dizajnu a výtvarného umenia za použitia progresívnej pedagogickej metodiky „teaching by doing“ (zobraziť viac)

 

Adresa

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra architektúry
Watsonova 1561/4
042 00 Košice-Sever

Vedúci katedry
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.
 
Sekreatariát
Ing. Anna Zaťková
 
RobLab laboratórium
Ing. arch. Michal Mihaľák