Výskum a umenie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Konferencie a workshopy

 

 • 2021
 • Workshop Fotogrametrie / Preserving Slovakian Heritage - špecializovaný workshop realizovaný 1.- 11. júna 2021, bol zameraný na nové technológie 3D skenovania, spracovania a postprodukciu digitálnych dát. Študenti Ateliéru nových médií (KVUaI) a Katedry dizajnu FU TUKE sa oboznámili s fotogrametrickým softvérom RealityCapture, ktorý patrí v súčasnosti k najprogresívnejším riešeniam. CyArk (USA) a Capturing Reality (SK) ako hlavní partneri projektu poskytli koedukačný program s cieľom posilniť odbornú komunikáciu a kultúrnu výmenu medzi Slovenskom a USA. Workshop finančne podporila Americká ambasáda na Slovensku. Iniciácia projektu: prof. MgA. Michal Murin, ArtD. Art directing a koordinácia: Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. Spolupráca: Bc. Peter Hric, Ing. Martin Kolčak.

 

 • 2020
 • Big Bang Practise / Creative Playgrounds 2020 - 3. ročník podujatia Creative Playgrounds / Media Art Symposium 2020, v podobe online konferencie realizovanej v spolupráci Akadémie umení v Banskej Bystrici a Fakulty umení TUKE, reflektoval umelecké médium v širších súvislostiach a významoch. Interdisciplinárny prezentačný formát priniesol individuálne a tímové umelecké projekty 16 umelcov a teoretikov na pozadí otvoreného utopického konceptu Big Bang Practise.
  Autori príspevkov: Anna Gromanová, Boris Vaitovič, Veronika Veverková, Stanislav Králik, Peter Špilák, Barbora Špániková, Richard Kitta, Maroš Štuler, Viktor Fuček, Martin Kolčak, Veronika Šmírová, Petra Kovalčíková, Katarína Balúnová a Martin Kudla. Autor projektu: Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.
  Zborník "Creative Playgrounds / Media Art Symposium 2020": https://www.academia.edu/50849833/Creative_Playgrounds_2020_Big_Bang_Practise

 

 • 2019
 • Robot + umenie - vedecké kolokvium, zamerané na skúmanie možností parametrickej tvorby a digitálnych fabrikačných technológií pri práci s novými materiálmi v rámci procesu výučby architektúry, dizajnu a výtvarného umenia
 • Creative Playgrounds / Media Art Symposium 2019 - 2. ročník medzinárodného podujatia Creative Playgrounds / Media Art Symposium 2019 predstavil odborníkov z rôznych umeleckých a technologicky orientovaných oblastí. „Kreatívne ihriská“ s podnázvom „From here to here“ reflektovali tvorivý potenciál foriem mediálneho umenia a medziodborových projektov, inklinujúcich k stratégiám kreatívneho priemyslu. Podujatie organizoval Ateliér nových médií (KVUaI) FU TUKE, v spolupráci s nezávislou platformou MAO, pod vedením Mgr. art. Ing. Richarda Kittu, ArtD. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v roku 2019.

 

 • 2018
 • Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?  - vedecká konferencia, zameraná na reflexiu súčasného stavu umeleckého školstva na VŠ a univerzitách na Slovensku a v Čechách v ich regionálnom, európskom a medzinárodnom kontexte.
 • Creative Playgrounds / Media Art Symposium 2018 - Medzinárodné sympózium Creative Playgrounds 2018 reflektovalo tvorivý potenciál súčasného mediálneho umenia a predstavilo rôzne medziodborové umelecké projekty. Zámerom podujatia bolo konfrontovať lokálne a globálne tvorivé prostredie a identifikovať kreatívnych jednotlivcov a komunity. Formát Creative Playgrounds (realizovaný aj ako podporné podujatie projektu Košice / Unesco CCOMA 2017) priniesol hravý a atraktívny pohľad nielen na umenie, ale aj na širšiu socio-kultúrnu a technologickú sféru. Podujatie podporené FPU sa konalo pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty umení v Košiciach, v spolupráci s DIG gallery. Garanti podujatia / FU TUKE: Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. a Mgr. art. Martin Kudla, ArtD.

 

 • 2017

 

 • 2016
 • Medzinárodná konferencia Art & Sci predstavila rôzne príklady interdisciplinárnej komunikácie, ako aj možnosti prepojenia oblastí, ktoré sú možno na prvý pohľad nekompatibilné. Konferencia poukázala na netradičné prístupy vedcov, umelcov a tvorivých skupín alebo tímov, ktoré okrem inovatívnych konceptov alebo stratégií generujú výsledky s globálnym potenciálom. Konferencia Art & Sci je súčasťou projektu European Digital Art & Science Network pod vedením Ars Electronica Festival, Linz (AT). Cieľom spolupráce medzi DIG (Richard Kitta, Michal Murin, kurátori a umelci), CIKE (Michal Hladký, riaditeľ) a Fakultou umení TUKE (Ján Kanócz, dekan) je vytvoriť otvorenú diskusnú platformu zameranú na súčasné problémy a témy kreatívneho priemyslu.