Katedry

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Katedra výtvarných umení a intermédií

Display portlet menu

Katedra výtvarných umení a intermédií

 

Katedra je garantujúcim pracoviskom študijného programu voľné výtvarné umenie. Výučba v tomto študijnom programe vedie k slobodnému rozvíjaniu individuálnej kreativity poslucháčov v širokom rozpätí od aplikovania klasických postupov (štúdium ľudského tela a anatómie), až po najsúdobejšie výrazové prostriedky výtvarného umenia (objekt, inštalácia, performancia a pod.).

Odborným vedením pedagóga je študent smerovaný k tomu, aby samostatne formuloval a gradoval svoj výtvarný program, ktorý najviac zodpovedá jeho danostiam a naturelu. Popri rozvíjaní tvorivých schopností v nosnom odbore (v profilujúcich ateliéroch katedry) si študent osvojí aj základné poznatky z oblasti dejín výtvarnej kultúry, estetiky, technológie, filozofie a psychológie.

Oficiálna webstránka katedry:
https://www.kvuai.sk

 

Charakteristika ateliérov Katedry výtvarných umení a intermédií:

 

Pedagógovia a zamestnanci katedry:

Vedúci katedry:
doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Profesori:
prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal.
doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.

Docenti:
doc. MgA. Svetlana Fialová, ArtD.
doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD.
doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.
doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.
Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD.

Odborní asistenti:
Mgr. art. Dávid Demjanovič, ArtD.
MgA. Mgr. Lenka Jakubčáková, PhD.
Ing. Martin Kolčak, ArtD. (externý)
Mgr. art. Martin Kudla, ArtD.
Mgr. art. Erik Sikora, ArtD.
Mgr. art. Marián Straka, ArtD.


Denní doktorandi:
Mgr. art. Katarína Bajkayová
Mgr. art. Nikolas Bernáth
Mgr. art. Monika Germušková
Mgr. art. Samuel Velebný


Vedecko-umelecký pracovník:
Mgr. art. Boris Sirka, ArtD.

 

Sekretariát:
Mgr. Marcela Fiľová

Technicko-hospodársky pracovník:
Mgr. art. Michal Machciník, ArtD.

 

Adresa

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Katedra výtvarných umení a intermédií
Watsonova 1561/4
042 00 Košice-Sever

Vedúci katedry
doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.
 
Sekreatariát
Mgr. Marcela Fiľová