Výskum a umenie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

CREUČ - umelecká činnosť

 

 • Legislatíva

 • Vyhláška č. 397/2020 Z. z. MŠVVaŠ o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

 

 • Pokyny pre vykazovacie obdobie 2024

 • Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2024  / stiahnuť 
 • Metodika evidencie CREUČ 2024  / stiahnuť
 • PRAVIDLÁ evidencie pre ARCHITEKTÚRU / stiahnuť
 • PRAVIDLÁ evidencie pre DIZAJN / stiahnuť
 • PRAVIDLÁ evidencie pre KURÁTORSTVO / stiahnuť
 • PRAVIDLÁ  evidencie pre VÝTVARNÉ UMENIE /  stiahnuť

 

 • Zoznamy renomovaných podujatí/inštitúcií  - CREUČ 2024

 

 

 • Prehľad umeleckej činnosti

 • Výstupy za rok vykazovania 2021  | stiahnuť
 • Výstupy za rok vykazovania 2020  | stiahnuť
 • Výstupy za rok vykazovania 2019  | stiahnuť
 • Výstupy za rok vykazovania 2018  | stiahnuť
 • Výstupy za rok vykazovania 2017  |  stiahnuť
 • Výstupy za rok vykazovania 2016  |  stiahnuť
 • Výstupy za rok vykazovania 2015  |  stiahnuť